ÅPENHETSLOVEN /PERSONVERNERKLÆRINGEN

Åpenhetsloven

01.07.2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I Protektiv tar vi vårt samfunnsansvar på alvor! Derfor følger vi retningslinjer for å ivareta lovens virkeområde.

Vi jobber for å være en god og pålitelig samfunnsaktør som bidrar til et ansvarlig næringsliv. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Les våre retningslinjer her:

Les om vårt samfunnsengasjement her:

 

Personvernerklæringen

Denne personvernerklæring er vedtatt av Protektiv AS og gjelder vår håndtering av personopplysninger.

Formålet med policyen er å sikre korrekt og sikker håndtering av personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Protektiv AS er opptatt av å beskytte integritet og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå når det gjelder håndtering av personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) og annen lovgivning som er relevant for beskyttelse av integritet og personopplysninger.

 1. Behandlingsansvarlig

Protektiv AS, i rollen som behandlingsansvarlig for personopplysninger som håndteres i Protektiv AS, er ansvarlig for selskapets behandling og beskyttelse av personopplysninger, og for at prinsippene for beskyttelse av personopplysninger overholdes i bedriften.

 1. Hva er personopplysninger

Begrepet personopplysninger refererer til informasjon knyttet til en person eller som kan brukes til å identifisere en person. For eksempel navn, adresse, telefonnummer, bilder eller personnummer, men også helserelaterte data, religiøs eller filosofisk orientering, fagforeningsmedlemskap, IP-adresse osv.

 1. Hvilke personopplysninger henter vi inn om deg som kunde og hvorfor?

I det følgende beskrives for hvilke formål vi behandler personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger som behandles og også på hvilket juridisk grunnlag behandlingen utføres.

For å kunne håndtere bestillinger/kjøp.

Personopplysninger behandles for å:

 • Levere et bestilt produkt eller tjeneste (samt varsling om levering, tid og sted)
 • Sende ordrebekreftelser
 • Motta betaling for varer og tjenester basert på de betalingsløsninger som tilbys
 • Håndtere returer og reklamasjoner
 • Salg og markedsføringsaktiviteter
 • Kundebehandling
 • Svare på forespørsler
 • Sende deg nyttig informasjon

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer).
 • Betalingsinformasjon
 • Kundenummer
 • Betalingshistorikk
 • Ordreinformasjon

Rettslig grunnlag:

Gjennomføring av kjøpsavtale

For å kunne behandle bestillinger som blir gjort gjennom vår nettbutikkløsning:

Personopplysninger behandles for å:

 • Levere et bestilt produkt eller tjeneste (samt varsling om levering, tid og sted)
 • Kommunisere med kunden om nødvendig i forbindelse med bestillingen

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon til bestiller (f.eks. e-post, telefonnummer)
 • Navn på ansatt
 • Kontaktinformasjon ansatt (f.eks. adresse, telefonnummer)
 • Ordreinformasjon

Rettslig grunnlag:

Gjennomføring av kjøpsavtale

For å kunne behandle forespørsler til vår produksjon og våre selgere:

Personopplysninger behandles for å:

 • Kommunisere med kunden og besvare spørsmål som kommer inn til oss via telefon eller e-post
 • Gi tilbud på forespørsel

Personopplysninger som behandles:

 • Kontaktopplysninger (navn, adresse, e-post, telefonnummer)
 • Din korrespondanse
 • Opplysning om leveringstid og sted

Rettslig grunnlag:

Nødvendig for avtale

 1. Lagring av personopplysninger

Virksomheten har rutiner for sikker oppbevaring av personopplysninger gjennom vår IT-leverandør Protekt IT AS.

Vi har interne rutiner for tilgangskontroll som begrenser de ansattes tilgang til personopplysninger.

Personopplysninger lagres i henhold til gjeldende lovgivning. Dette innebærer at personopplysninger ikke lagres over lenger tid enn nødvendig for formålet med behandlingen.

I forbindelse med bestillinger og kjøp av varer og tjenester oppbevares personopplysninger i 3 år.

Personopplysninger som inngår som del av pliktig regnskapsrapportering oppbevares i 5 år i henhold til bokføringsregelverket.

 1. Den registrertes rettigheter

I samsvar med GDPR har den registrerte (personen) rett til å:

 • Be om tilgang til de opplysninger om deg som er registrert hos oss.
 • Hvordan og hvor lenge vi lagrer personopplysningene
 • Få personopplysningene korrigert eller supplert
 • Få sine personopplysninger slettet eller motsette seg videre behandling
 • Klage på behandling av dine personopplysninger enten til Protektiv AS, Datatilsynet eller andre myndigheter.
 1. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter med mindre det er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen med deg som kunde. Eksempel på dette kan være navn, adresse og telefonnummer ved forsendelse av varer til deg.

 1. Cookies

Vår hjemmeside inneholder ikke informasjonskapsler.

 1. Oppdatering

Denne personvernerklæring vil bli oppdatert fra tid til annen. Alle endringer gjelder når de er publisert på vår hjemmeside.

 1. Kontaktopplysninger

Dersom du har behov for ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, eller har spørsmål, ta kontakt med oss på:

Protektiv AS

Postboks 2707

3702 Skien

e-postadresse: lefsaker@protektiv.as

tlf. 0047-35506500