ÅPENHETSLOVEN

01.07.2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I Protektiv tar vi vårt samfunnsansvar på alvor! Derfor følger vi retningslinjer for å ivareta lovens virkeområde.

Vi jobber for å være en god og pålitelig samfunnsaktør som bidrar til et ansvarlig næringsliv. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Les våre retningslinjer her:

Les om vårt samfunnsengasjement her: